top of page

DETECTIVE VOOR BEDRIJFSRECHERCHE IN BELGIË

Detective voor personeelsdiefstal, personeelscontrole of controle op ziekteverzuim?

WAT KUNNEN WIJ DOEN ALS DETECTIVE VOOR BEDRIJVEN?

Controle van personeel is de voornaamste reden voor bedrijven om beroep te doen op een detective, bijvoorbeeld bij vermoeden van diefstal door een medewerker, opsporing van verdwenen of gestolen goederen, controle op tijdsbesteding of bij onrechtmatig ziekteverzuim.

Een volledig overzicht van onze diensten voor bedrijven

Bedrijven kunnen een bedrijfsrecherche inschakelen voor:

puzzle_icon.png

Ziekteverzuim

puzzle_icon.png

Opsporingen van verdwenen schuldenaars, gestolen goederen en materieel, geleasede wagens e.a.

puzzle_icon.png

Conflictbemiddeling

puzzle_icon.png

Inzameling handelsinformatie: concurrentiebeding, merkenfraude, solvabiliteit, jaarrekeningen, concurrentievervalsing, omkoping, afpersing e.a.

puzzle_icon.png

Personeelscontrole

  • Plaatsen van camera’s voor betrappingen indien er gestolen werd

  • Controle op tijdsbesteding: chauffeurs, vertegenwoordigers, personeel, gps-tracking van bedrijfsvoertuigen e.a.

  • Schaduwing, observatie en achtervolging van werknemers bij vermeende vergrijpen of voor algemene screening

  • Bewijsmateriaal verzamelen m.b.t. werkprestaties of vermeende vergrijpen van werknemers

Na onderzoek ontvangt u steeds een gedetailleerd eindrapport. Dit eindrapport is een rechtsgeldig verslag en kan voor de rechtbank gebruikt worden.

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE OF OM UW ZAAK TE BESPREKEN

Centraal informatienummer voor gans België: 0475 53 68 05
Wij spreken Nederlands, Frans, Engels en Duits!

Opgericht in 1998 door Bert Willaert

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Lic. Min. Bin. Zak. 14.1243.04

Erkenning van het beroepsgeheim

Erkenning van het beroepsgeheim

Privacy 100% gewaarborgd

Privacy 100% gewaarborgd

bottom of page