top of page

PRIVÉDETECTIVE VOOR PARTICULIEREN IN BELGIË

Onderzoek overspel, alimentatiefraude, bezoekrecht?

WAT KUNNEN WIJ DOEN ALS PRIVÉDETECTIVE VOOR PARTICULIEREN?

De vier voornaamste redenen om een privédetective in te schakelen zijn kwesties waar relaties, geld, kinderen of familie mee gemoeid zijn: overspel onderzoeken of de onvermogendheid van uw ex-partner nagaan in het kader van de alimentatieregeling bijvoorbeeld. Ook bij stalking, misbruik, burenruzies of andere problemen wordt beroep gedaan op een privédetective.

U vermoedt ontrouw…

De vaststelling van overspel tijdens het huwelijk is nog steeds een wettelijke mogelijkheid. 

Het is niet langer een strafbaar feit, maar een vaststelling van overspel met alle wettelijke middelen kan nog steeds dienen als bewijs voor de rechtbank.

Wij kunnen een onderzoek naar overspel doen en/of beledigend gedrag vaststellen. 

Een rechtsgeldige vaststelling van overspel gebeurt steeds in samenwerking met een advocaat, een deurwaarder, een slotenmaker en de politie.

U vermoedt alimentatiefraude…

Is er sprake van een nieuwe duurzame relatie, waardoor een vastgelegde regeling niet langer van toepassing is? 
Wij onderzoeken de voorwaarden voor het naleven van de alimentatieregeling en onderzoeken of er alimentatiefraude in het spel is.

ontrouw

U ondervindt problemen bij bezoekrecht …

Vraagt uw ex-partner de kinderen terwijl hij moet werken, op café of in de sportclub zit, zet hij de kinderen af bij zijn moeder of ondervindt u andere problemen bij bezoekrecht? 

Een volledig overzicht van onze diensten voor particulieren

puzzle_icon.png

Onderzoek overspel en ontrouw (i.s.m. deurwaarder)

puzzle_icon.png

Ondersteuning in verzekeringsdossiers

puzzle_icon.png

Bewijsmateriaal verzamelen m.b.t. vermogenstoestand, afpersingen, laster, verstoring nachtrust e.a.

puzzle_icon.png
puzzle_icon.png
puzzle_icon.png

Conflictbemiddeling

Opsporingen van vermiste personen, verdwenen goederen, erfgenamen

Schaduwing, observatie en achtervolging van personen bij een vermoeden van stalking, diefstal, vandalisme of drugsgebruik, alsook voor moraliteitsonderzoeken, voorhuwelijksonderzoeken, vermeende schaduwing door anderen, georganiseerde solvabiliteit e.a.

puzzle_icon.png

Onderzoek alimentatiefraude

puzzle_icon.png

Bemiddelen/geschillen burenruzies (moderator)

puzzle_icon.png

Controle op tijdsbesteding: bij bezoekrecht, spijbelen, relatieproblemen, onbetrouwbare contacten of vrienden e.a.

puzzle_icon.png

Drugsgebruik minderjarigen

puzzle_icon.png

Tracker onder wagen, maar enkel wanneer dit op een volledig wettelijke basis kan

Na onderzoek ontvangt u steeds een gedetailleerd eindrapport. Dit eindrapport is een rechtsgeldig verslag en kan voor de rechtbank gebruikt worden.

Wat kunnen wij niet voor u doen als privédetective?

Alles wat in strijd is met de wet of in strijd met de wet tot regeling van het beroep van privé-detectieve (19 juli 1991)
Bijvoorbeeld:

puzzle_icon.png

Opvragen van privacy-gevoelige informatie

puzzle_icon.png

Hacken van computers

puzzle_icon.png

Afluisteren van een telefoon

puzzle_icon.png

Identificatie van een nummerplaat

puzzle_icon.png

Kraken van Facebook/Instagram/Tinder

puzzle_icon.png

Gsm-nummer traceren

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND OM UW PERSOONLIJKE ZAAK MET ONS TE BESPREKEN

Centraal informatienummer voor gans België: 0475 53 68 05
Wij spreken Nederlands, Frans, Engels en Duits!

Opgericht in 1998 door Bert Willaert

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Lic. Min. Bin. Zak. 14.1243.04

Erkenning van het beroepsgeheim

Erkenning van het beroepsgeheim

Privacy 100% gewaarborgd

Privacy 100% gewaarborgd

bottom of page