top of page

ERVAREN VERZEKERINGSEXPERTS IN BELGIË

Leasewagen opsporen, onderzoek naar verzekeringsfraude?

WAT KUNNEN WIJ DOEN ALS DETECTIVE VOOR VERZEKERAARS?

Wist u dat alle verzekeringsexperts wettelijk gezien privédetectives zijn? Abyss Investigations is uw ervaren partner in heel België. Is er sprake van misleiding, benadeling of een verdachte situatie, dan kunt u ons inhuren om onderzoek uit te voeren.

Het recupereren van niet-betaalde leasingvoertuigen

Steeds meer leasingbedrijven schakelen ons in om als verzekeringsexpert niet-betaalde leasingvoertuigen te recupereren. Zo kunnen wij leasewagens opsporen die niet betaald worden en eigendom blijven van de leasingmaatschappij.

Onderzoek naar verzekeringsfraude

U vermoedt verzekeringsfraude bij burgerlijke aansprakelijkheid, autoverzekering, brandverzekering, arbeidsongevallenverzekering of levensverzekering, zoals een inbraak die in scène wordt gezet of fraude bij een brandschadegeval? Doe dan beroep op Abyss Investigations om het misbruik op te sporen.

Een volledig overzicht van onze diensten voor verzekeraars

puzzle_icon.png
puzzle_icon.png
puzzle_icon.png
puzzle_icon.png
puzzle_icon.png

Afnemen van verklaringen

Buurtonderzoek doen

Reconstructie van ongevallen

Verzekeringsfraude bij brandverzekering of autoverzekering

Onderzoek bij diefstal van luxevoertuigen

onderzoek naar verzekeringsfraude

We werken ook nauw samen met het detectivebureau BIH voor het Franstalige landsgedeelte

BIH - Bureau d’Investigations Hautenauven

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND OM UW PERSOONLIJKE SITUATIE TE BESPREKEN.

Centraal informatienummer voor gans België: 0475 53 68 05
Wij spreken Nederlands, Frans, Engels en Duits!

Opgericht in 1998 door Bert Willaert

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Lic. Min. Bin. Zak. 14.1243.04

Erkenning van het beroepsgeheim

Erkenning van het beroepsgeheim

Privacy 100% gewaarborgd

Privacy 100% gewaarborgd

bottom of page