Reeds 20 jaar dé referentie in België

Abyss Investigations Kapellen: Ervaren Verzekeringsexperts in Antwerpen

Onderzoek naar verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is het handelen met de intentie een verzekeraar te misleiden zoals:

 • Het geven van een onjuiste voorstelling van de feiten bij het aanvragen van een verzekering
 • Het misleiden van de verzekeraar bij een schadegeval waardoor de fraudeur ten onrechte een uitkering ontvangt


Fraude is het opzettelijk verzwijgen van relevante informatie of het veroorzaken van schade met het oog op winst:

 • Overdrijven van de schade
 • Plegen van fictieve aangiften
 • Verschuiven van de aansprakelijkheid
 • Het niet naar waarheid invullen van een aanvraag (opzegging rijbevoegdheid, door de persoon veroorzaakte schades, opzegging van een verzekering wegens niet-betalen premie, …) 
 • Claimen van onjuiste bedragen 

Verzekeringsfraude kost geld. Veel geld ! Steeds meer verzekeraars ontdekken hoeveel zij kunnen besparen door middel van fraudedetectie en onderzoek door verzekeringsexperts en privédetectives.

De verzekeringsexperts van Abyss Investigations zijn gespecialiseerd in het professioneel uitvoeren van volgende opdrachten:

 • Vaststellen van verzekeringsfraude
 • Verifiëren van de oorzaken en de omstandigheden van een schadegeval


Mits verschillende onderzoeksdaden van onze verzekeringsexperts zijn we in staat om de nodige bewijzen te verzamelen en de juiste waarheid aan te tonen:


 • Verhoor van verzekerde, tegenpartij en getuigen
 • Buurtonderzoek
 • Contact met officiële en andere instanties
 • Plaatsonderzoek bij aangifte van een verkeersongeval
 • Onderzoek naar de omstandigheden van het schadegeval

Opgericht in 1998 door Bert Willaert

Abyss Investigations

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Lic. Min. Bin. Zak. 14.1243.04

Abyss Investigations

Erkenning van het beroepsgeheim

Abyss Investigations

Privacy 100% gewaarborgd

Abyss Investigations

Abyss Investigations in Abyss Investigations, Antwerpen : privé-detective inhuren