Abyss Investigations Kapellen:
Ervaren Verzekeringsexperts in Antwerpen

Onderzoek naar verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is het handelen met de intentie een verzekeraar te misleiden zoals:

het geven van een onjuiste voorstelling van de feiten bij het aanvragen van een verzekering of het misleiden van de verzekeraar bij een schadegeval waardoor de fraudeur ten onrechte een uitkering ontvangt.

Centraal informatienummer voor gans België: 0475 53 68 05 - Wij spreken Nederlands, Frans, Engels en Duits!

Fraude is het opzettelijk verzwijgen van relevante informatie of het veroorzaken van schade met het oog op winst:

 • Overdrijven van de schade

 • Plegen van fictieve aangiften

 • Verschuiven van de aansprakelijkheid

 • Claimen van onjuiste bedragen

 • Het niet naar waarheid invullen van een aanvraag (opzegging rijbevoegdheid, door de persoon veroorzaakte schades, opzegging van een verzekering wegens niet-betalen premie, …)

Verzekeringsfraude kost geld. Veel geld ! Steeds meer verzekeraars ontdekken hoeveel zij kunnen besparen door middel van fraudedetectie en onderzoek door verzekeringsexperts en privédetectives.

De verzekeringsexperts van Abyss Investigations zijn gespecialiseerd in het professioneel uitvoeren van volgende opdrachten:

 • Vaststellen van verzekeringsfraude

 • Verifiëren van de oorzaken en de omstandigheden van een schadegeval

Mits verschillende onderzoeksdaden van onze verzekeringsexperts zijn we in staat om de nodige bewijzen te verzamelen en de juiste waarheid aan te tonen:

 • Verhoor van verzekerde, tegenpartij en getuigen

 • Buurtonderzoek

 • Contact met officiële en andere instanties

 • Plaatsonderzoek bij aangifte van een verkeersongeval

 • Onderzoek naar de omstandigheden van het schadegeval

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND voor meer informatie of om uw zaak te bespreken, we helpen u graag verder.

Maak een afspraak

Opgericht in 1998 door Bert Willaert

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Lic. Min. Bin. Zak. 14.1243.04

Erkenning van het beroepsgeheim

Erkenning van het beroepsgeheim

Privacy 100% gewaarborgd

Privacy 100% gewaarborgd